GDPR – Regulamentul General privind Protectia Datelor

La QUIQ ONLINE SERVICES S.R.L. (denumita in continuare ,,noi”, ,,ne” sau ,,compania”), ne angajam sa protejam confidentialitatea si securitatea datelor personale ale utilizatorilor nostri. Aceasta pagina descrie modul in care respectam Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) si asiguram protectia drepturilor si libertatilor utilizatorilor nostri in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale.

1. Responsabilul cu protectia datelor

Compania noastra a desemnat un Responsabil cu Protectia Datelor (DPO) care este responsabil cu monitorizarea respectarii GDPR si a politicii noastre de protectie a datelor. Puteti contacta Responsabilul cu Protectia Datelor la adresa de e-mail sau la adresa postala furnizata la sfarsitul acestei pagini.

2. Baza legala pentru prelucrarea datelor personale

Prelucrarea datelor personale se bazeaza pe consimtamantul utilizatorului sau pe o baza legala in conformitate cu prevederile GDPR. Colectam si prelucram date personale numai in scopurile specificate in Politica noastra de Confidentialitate si in conformitate cu cerintele legale aplicabile. Va informam cu privire la scopurile si bazele legale ale prelucrarii datelor personale in momentul colectarii acestora.

3. Drepturile utilizatorilor conform GDPR

In calitate de utilizator, aveti dreptul de a accesa, rectifica, sterge sau restrictiona prelucrarea datelor personale pe care le furnizati. Aveti, de asemenea, dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale si de a solicita portabilitatea acestora. Pentru a exercita aceste drepturi sau pentru a depune o plangere, va rugam sa ne contactati utilizand informatiile de contact furnizate mai jos. Vom raspunde la solicitarile dvs. in conformitate cu prevederile GDPR.

4. Masuri de securitate

Ne angajam sa protejam datele personale ale utilizatorilor nostri si sa aplicam masuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, utilizarea sau divulgarea acestora. Implementam masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un nivel adecvat de securitate in conformitate cu cerintele GDPR.

5. Divulgarea datelor catre terte parti

Noi nu divulgam datele personale ale utilizatorilor nostri catre terte parti in afara celor prevazute in Politica noastra de Confidentialitate si fara consimtamantul explicit al utilizatorului, cu exceptia cazurilor in care suntem obligati sa facem acest lucru in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile sau pentru a indeplini obligatiile contractuale catre utilizatori.

6. Transferul international de date

Noi transferam si procesam date personale in afara Spatiului Economic European (SEE) numai in cazurile in care se asigura un nivel adecvat de protectie a datelor in conformitate cu prevederile GDPR. In cazul in care se efectueaza astfel de transferuri, luam toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea si securitatea datelor personale.

7. Contact

Daca aveti intrebari, preocupari sau solicitatii cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu GDPR, va rugam sa contactati Responsabilul cu Protectia Datelor.